Noutati / Evenimente

Video

Quartz FilmQuartz Film
Eveniment LSRS
Eveniment LSRS
Spot TV
Spot TV
Demo performance
Demo performance
Prezentare CIW
Prezentare CIW

Recomandari din continut

 • VIDEO BLOG
  07.07.15
  VIDEO BLOG sau ce vede ochiul ...

TERMENI ŞI CONDIŢII
Utilizarea serviciilor oferite de site-ul quartzfilm.ro implică acordul dumneavoastră cu termenii şi condiţiile de mai jos.

TERMENI GENERALI
1. Platforma online quartzfilm.ro este un site al Quartz Prod SRL. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare produce efectele între dumneavoastră şi Quartz Prod SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

2. Quartz Prod SRL poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

3. Utilizarea site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit şi acceptarea în întregime a termenilor şi condiţiilor prezentate în continuare. Utilizarea presupune acceptarea regulilor Quartz Prod SRL.

4. Quartz Prod SRL poate schimba, întrerupe sau suspenda în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. Quartz Prod SRL poate limita accesul la site ori la anumite părţi sau facilităţi din site, deasemeni poate limita accesul anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

CONŢINUT
5. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop comercial direct sau indirect. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

6. Site-ul şi conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Quartz Prod SRL.

7. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Quartz Prod SRL.

8. Quartz Prod SRL nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

DREPTURI DE AUTOR
9. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

10. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului quartzfilm.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web presupune în mod obligatoriu citarea sursei informaţiei. Sursa quartzfilm.ro va fi citată, cu link către site.

TRANSMITEREA DE INFORMAŢII
11. Prin transmiterea de informaţii către quartzfilm.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio-video.

12. Transmiterea de informaţii către quartzfilm.ro echivalează cu acceptul acordat Quartz Prod şi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

13. Totodată, prin transmiterea de informaţii către quartzfilm.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea Quartz Prod SRL şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. Quartz Prod SRL nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE
14. Accesul la conţinutul online al site-ului quartzfilm.ro este liber.

15. Pentru opţiunea “Login / Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

16. În cazul în care v-aţi înregistrat cererea de utilizare şi folosiţi serviciile Quartz Prod, vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi urmatoarele:

Toate informaţiile pe care le-aţi furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi quartzfilm.ro despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de înregistrare.
Nici unul dintre URL-urile pe care le-aţi comunicat către quartzfilm.ro în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos:
a) material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc;
b) material care încurajează sau promovează activităţi violente sau ilegale;
c) material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare încluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc.
d) material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;
e) material care incalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;
f) material cu caracter de ameninţare, abuziv, de hărţuire, calomniator, insultator sau defăimător, obşcen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;

17. Quartz Prod SRL, protejează dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului quartzfilm.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Echipa quartzfilm.ro păstrează informaţiile transmise de dvs în baza de date şi în condiţii de siguranţă. Aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii.
Datele completate de utilizator în momentul crearii contului, indiferent de tipul acestuia, precum şi acele informaţii transmise ulterior creării contului, vor fi supuse aceloraşi condiţii de confidenţialitate.

18. In calitate de utilizator înregistrat pe site-ul quartzfilm.ro, vă obligaţi:
a) să nu introduceti pe site, şi nu veţi distribui sau reproduce materiale care au copyright, sunt mărci înregistrate sau alte informaţii confidenţiale fără acordul prealabil al proprietarului;
b) să nu întroduceti pe site şi nu veti transmite către alţi membri materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, ameninţătoare, răuvoitoare sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile altor utilizatori, persoane fizice sau juridice;
c) că sunteţi unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site sau transmise altor membri;
d) să nu introduceţi pe site nici o imagine sau o afirmatie explicit sexuală;
e) să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;
f) nu folosiţi site-ul pentru a încarcă poşta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri.
De asemenea, utilizatorul îşi asuma întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispoziţie de quartzfilm.ro.

COOKIES
19. Site-ul quartzfilm.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul quartzfilm.ro, va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul quartzfilm.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

DECLINAREA GARANŢIEI
20. Quartz Prod SRL nu oferă nici un fel de garanţie în privinţa acurateţii, securităţii, utilităţii sau consecinţelor utilizării serviciilor oferite de Quartz Prod SRL. Serviciul şi toate materialele adiţionale sunt oferite fără nici o garanţie suplimentară.
21. În nici un caz, Quartz Prod SRL nu va putea fi considerată responsabilă faţă de dumneavoastră sau faţă de o tertă persoană în privinţa oricărei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, şi orice prejudiciu, de orice natură, incluzând dar fără a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricărei legislaţii, şi indiferent dăcă Quartz Prod SRL a fost notificat sau nu anterior în privinţa posibilităţii producerii unor astfel de prejudicii.

ALTE MENŢIUNI
22. Sunteţi de acord să nu solicitaţi şi să nu cereţi Quartz Prod SRL sau reprezentanţilor săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaţilor şi orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acţiune în justiţie bazată pe o încalcare a termenilor prezentului acord. Această garanţie din partea dumneavoastră rămâne în vigoare şi după momentul încheierii relaţiei dintre dumneavoastră şi Quartz Prod SRL.
23. Acest acord este guvernat de legislaţia română în vigoare. Inţelegeţi şi sunteţi de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicării termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, să fie de competenţa instanţelor române de la sediul Quartz Prod SRL.
24. Quartz Prod SRL poate include numele de domeniu şi logo-ul site-ului dumneavoastră în lista clienţilor proprii, sau în diverse comunicate de presă.

promo

Sondaj de opinie

Ce strategie de continut folosesti cel mai des?

VOTEAZA

Interesante...

 • A-Z

  A-Z
 • CARIERE

  Putini oameni stiu ca este o granita foarte fina intre cei care sunt autodidacti si debuteaza ca freelancer-i cameramani sau fotografi si cei care au avut sansa sa lucreze in studiouri video sau foto, pe langa artisti foto si cameramani talentati. Totul depinde de ambitia din dotare si de graba cu care isi cauta fiecare locuri de munca in studio video sau in studio foto. Pentru ca intotdeauna am avut si situatii de incarcare din comenzi, ne dorim sa avem la indemana CV-urile voastre si, evident, portofoliile video si foto, pe care le-ati realizat.
  CARIERE
 • Informatii Utile

  In acceptiunea noastra un client informat este un client castigat, de aceea parcurgem uneori un timp destul de indelungat, prin care incercam sa explicam clientilor ca o actiune de comunicare este un parcurs, la capatul caruia, cineva trebuie sa ia o decizie, iar daca nu am reusit sa transferam suficienta valoare la capatul acestui parcurs, nu am obtinut cel putin discutia, cea de care avem cu totii atata nevoie pentru a ne cunoaste si a castiga increderea necesara pentru a merge mai departe intr-un proces controlat de comunicare strategica.
  Informatii Utile
 • BIROUL DE PRESA

  BIROUL DE PRESA